Francuski istraživači izučavaju potencijal algi za podizanje imunološkog sistema životinja i pokušavaju time da doprinesu smanjenju upotrebe antibiotika u stočarskoj proizvodnji.
Prethodne studije su pokazale da ćelijski zid makroalgi (morskih algi), sadrži velike količine sulfatnih polisaharida. Sulfatni polisaharidi imaju niz pozitivnih bioloških osobina, uključujući antikoagulantne, antimikrobne, antitumoralne i imunomodulatorne osobine.

Trenutna istraživanja na algama vrše kompanija Olmix Group, globalni lider u makroalgalnoj biorafineriji i poljoprivredno istraživačka organizacija INRA iz Francuske. Ove dve  institucije su udružile svoje snage, kako bi istražile potencijal izolovanih ekstrakta algi bogatih sulfatnim polisaharidima.

Zajedničkim naporima Olmix Group  i INRE dokazano je da su ekstrakti iz zelene macroalge Ulva armoricana, sakupljene sa severne obale Britanije, stimulisali proizvodnju imunih posrednika u crevima kao što su CCL20 i IL-8. Prikazali su ulogu imunoloških medijatora u aktivaciji, zapošljavanju i migraciji imunih ćelija na infekciju creva, što dokazuje mogućnost modulacije imuniteta creva od strane dodatog proizvoda.

U daljim istraživanjima u INRI na čelu sa Mustaphom Berri, žele da istraže mehanizme koji su uključeni u modulaciju imunološkog odgovora epitelnih ćelija.. Optimizaciojom upotrebe bioaktivnih polisaharida u budućim strategijama prevencije,  povećao bi se imunološki odgovor i zdravlje životinja.

Koordinatori projekta kažu da rezultati in vitro obećavaju, jer pokazuju da se proizvod može koristiti u stočnoj hrani, kako bi aktivirao imunološki odgovor životinja i zaštitio njihove mukozne membrane od patogenih bakterija, povećao njihovu otpornost na infekciju i smanjio upotrebu antibiotika na farmama.

Izvor: Poultry world, april 2018.