Ovo veoma interesantno pitanje našlo se na dnevnom redu Američkog nacionalnog veća za živinarstvo (The US National Chicken Council – NCC) jer je postavljeno pitanje šta će se desiti ako bi jedan deo proizvođača iz  intenzivne proizvodnje mesa prešao na spororastuće hibirde? NCC je spreman da investira dodatna sredstva u istraživanja, jer podaci pokazuju da bi ovakav potez imao značajan uticaj na potrošnju mesa, životnu sredinu i ekonomsku održivost proizvodnje.

NCC je objavio studiju u kojoj se navodi da bi prelazak na spororastuće hibride imao ozbiljan uticaj na povećanje cene živinskog mesa i veće iscrpljivanje prirodnih resursa uključujući vodu, vazduh, zemlju i gorivo. Ashley Peterson, potpredsednik asocijacije NCC, naglasio je da će članovi ovog veća ostati posvećeni poboljšanju dobrobiti živine, konstantnom poboljšanju uslova držanja živine, kao i poštovanju zahteva potrošača, ali da žele da sve izmene u tehnologiji proizvodnje pilećeg mesa budu zasnovane na naučnim istraživanjima i naučnim dokazima o stvarnim potrebama živine.

Ukoliko bi samo jedna trećina proizvođača prešla na odgoj spororastućih hibrida, bilo bi potrebno još 1,5 milijardi  pilića za tov da bi se proizvela ista količina živinskog mesa koja se proizvodi danas. To bi zahtevalo još 670.000 dodatnih vagona hrane i dodatnih 7,6 miliona ari zemljišta za proizvodnju hrane i aplikaciju živinskog stajnjaka čija bi se količina povećala za 14 milijardi kg.

Ukoliko se na tržištu ne bi proizvelo dodatnih 1,5 milijardi pilića za tov, drastično bi opala ponuda mesa na tržištu, što bi dovelo do značajnog porasta cene.

Zbog toga NCC naglašava da se ova problematika mora gledati celovito, jer ako se kao kriterijum uzme samo povećanje dobrobiti živine, a zanemare ostale posledice prelaska na spororastuće hibride, može doći do poremećaja na tržištu. Ova organizacije spremna je da uloži značajna sredstva za finansiranje istraživanja na ovu temu i da na taj način doprinese rešenju problema koji nije značajan samo za Ameriku, nego i za čitav svet.

The PoultrySite.com, 12. januar 2017.