Svakog 2. oktobra od 1983. godine obeležava se Svetski dan domaćih životinja. Ovaj dan ima za cilj podizanje ljudske svesti o životu, postojanju i  uslovima u kojima žive domaće životinje.

Svetski dan domaćih životinja obeležava se na dan rođenja indijskog vođe Mahatme Gandija. Gandi je promovisao nenasilno ponašanje prema svim živim bićima i zalagao se za tretiranje svih živih bića sa jednakim poštovanjem. Poznata je njegova rečenica koja govori da veličinu jednog naroda i njegov moralni napredak možemo oceniti na osnovu toga kako taj narod tretira svoje životinje.

Tokom dana 02. oktobra, širom sveta održavaju se razne aktivnosti gde se govori o domaćim životinjama. Svakako jedan od najvažnijih aktivnosti je upoznavanje dece predškolskog i školskog  uzrasta sa domaćim životinjama, organoizovanje poseta farmama i salašima, gde deca imaju prilke i da vide domaće životinje.