Header image alt text

Živinarstvo.com

Preuzmi pravilnik – PRAVILNIK O VETERINARSKO-SANITARNIM USLOVIMA OBJEKATA ZA UZGOJ I DRZANJE KOPITARA, PAPKARA, ZIVINE I KUNICA

Preuzmi pravilnik – PRAVILNIK O USLOVIMA ZA PRIZNAVANJE NOVIH RASA, LINIJA I HIBRIDA DOMACIH ZIVOTINJA

Preuzmi pravilnik – PRAVILNIK O USLOVIMA ZA DOBROBIT ZIVOTINJA U POGLEDU PROSTORA ZA ZIVOTINJE, PROSTORIJA I OPREME U OBJEKTIMA U

Preuzmi pravilnik – PRAVILNIK O USLOVIMA U POGLEDU GAJENJA I PROMETA AUTOHTONIH RASA DOMACIH ZIVOTINJA, KAO I SADRZINI I NACINU VODJENJA REGISTRA AUTOHTONIH RASA DOMACIH ZIVOTINJA

Preuzmi pravilnik – PRAVILNIK O USLOVIMA I SREDSTVIMA ZA LISAVANJE ZIVOTINJA ZIVOTA

Prijava na e-bilten

Prijavite se na naš e-bilten i redovno budite informisani o novim tekstovima, postovima, odgovorima naših stručnjaka, dešavanjima i drugim novostima.