trend proizvodnje cureceg mesaPoslednjih godina veći troškovi proizvodnje, pojava bolesti i manja potražnja od strane potrošača, uticali su na to da proizvodnja ćurećeg mesa ne nastavi da se povećava posle 2012. godine, kada je dostigla vrhunac od skoro 5,7 miliona tona, prenosi industrijski analitičar Terry Evans.

Prema izvorima FAO-a, proizvodnja od 5,6 miliona tona ćurećeg mesa u 2013. godini pokazuje smanjenje za 1,5 % u odnosu na prethodnu 2012. godinu (Tabela 1).
Procene za 2014. godinu ukazuju na mogući mali oporavak ove proizvodnje. Epidemija ptičjeg gripa koja trenutno ugrožava živinarsku proizvodnju u SAD, gotovo sigurno će negativno uticati na globalnu sliku proizvodnje ćurećeg mesa u svetu.

Tabela 1. Proizvodnja ćurećeg mesa po regionima u svetu

Tabela 1

Od 2000. godine proizvodnja ćurećeg mesa u svetu pokazuje spor porast, u proseku manje od jednog procenta godišnje. Kada se pogleda proizvodnja po regionima vidi se da su samo dva kontinenta – Afrika i Amerika, proizvela više ćurećeg mesa u 2013. nego u 2000. godini.
Proizvodnja u Aziji trenutno je u rangu sa proizvodnjom u Africi.
Iako je proizvodnja u Evropi porasla od 2009. do 2013. godine, ona je još uvek ispod nivoa iz 2000. godine. U 2013. godini proizvodnja u Evropi čini nešto više od trećine svetske proizvodnje ćurećeg mesa.

Najveći deo proizvodnje ćurećeg mesa dolazi od samo nekoliko zemalja sveta (Tabela 2). U 2013. godini su SAD, Nemačka, Brazil, Francuska, Italija, Kanada i Velika Britanija zajedno proizvele 4,8 miliona tona ćurećeg mesa ili 86% ukupne svetske proizvodnje.
Iako su SAD najveći svetski proizvođači, godišnja proizvodnja je prilično statična od 2009. godine – oko 2,6 miliona tona. Prema podacima FAO, Nemačka je sa više od 500.000 tona drugi po veličini proizvođač ćuretine u svetu.
Brazilska industrija ćurećeg mesa je dramatično porasla, sa manje od 100.000 tona pre 1997. godine, do 520.000 tona u 2013. godini i teži da prestigne proizvodnju u Nemačkoj.

Porast proizvodnje ćurećeg mesa u Africi je pre svega bio zbog razvoja industrije u Tunisu i Maroku, ove zemlje čine 78 % ukupne regionalne proizvodnje u 2013. godini. Proizvodnja ćurećeg mesa u Australiji izgleda da je stabilna u poslednjih nekoliko godina, iako, kao u mnogim zemljama, nije uspela da se poboljša i dostigne na nivo iz 2000. godine.

Tabela002f