209 jajeIngrid i Ginter Majn nemački farmeri iz Donje Saksonije drže  kokošake iz hobija i ljubavi prema ovim životinjama. Ove godine njihova kokoška je snela jaje teško 209 grama.  Prirodnjački muzej u mestu Braunšvajg želi da ovo jaje bude deo njihove izložbene postavke.

U Ginisovoj knjizi rekorda,  najveće kokošije  jaje ikad pronađeno na svetu bilo je teško 454 grama, sa farme u SAD,  pronađeno 1956. godine.

Izvor: Deutsche Welle, 2016