unilever skartiranje jednodnevnih muskih pilicaU poslednje vreme smo svedoci da mnoge velike kompanije za proizvodnju hrane značajno povećavaju napore usmerene ka zaštiti dobrobiti životinja tako što finansiraju i podstiču istraživanja koja će popraviti uslove gajenja životinja, a i tako što od svojih snabdevača zahtevaju da poštuju standarde dobrobiti. I komapnija Unilever se aktivno pridružuje ovim naporima.

Multinacionalna kompanija Unilever objavila je da će se veoma ozbiljno posvetiti traženju rešenja za škartiranje, odnosno za humaniji postupak prema jednodnevnim muškim pilićima kojii se likvidiraju odmah nakon leženja. Ova kompanija ušla je u zajedničku kampanju sa svojim snabdevačima iz SAD sa ciljem da se prekine sa maceracijom (veoma nehumanim načinom škartiranja) živih pillića i da se primenjuje neki humaniji postupak.

Unilever koji proizvodi hranu i poseduje mnoge brendove koji sadrže jaja, objavio je da će se u buduće velika pažnja posvetiti načinu škartiranja muških pilića u proizvodnji jaja. Oni žele da iz lanca snabdevanja isključe sve proizvođače koji ne poštuju standarde i da se veoma ozbiljno posvete zaštiti dobrobiti životinja.

Ovaj zadatak nije nimalo lak, pa će Unilever finansirati istraživanja koja će pokušati da nađu humanije rešenje kao što je, recimo, seksiranje pilića in ovo, što će omogućiti da se pol pileta utvrdi pre leženja. Iz menadžmenta kompanije se nadaju da će se u ovaj proces uključiti i sami proizvođači i korisnici njihovih usluga, kako bi se što pre pronašlo zadovoljavajuće rešenje.

U Holandiji, na Univerzitetu Wageningen, u septembru je održan simpozijum upravo na ovu temu. Svi učesnici su se složili da je problem veoma kompleksan jer je teško naći alternativu koja bi bila adekvatna, zakonom dozvoljena i ne previše skupa. Najviše se pričalo o određivanju pola in ovo, negde oko 9. ili 10. dana inkubacije, ali ova metoda je još uvek skupa da bi se primenjivala u praksi. Ipak, veoma je ohrabrujuće što nauka, zajedno sa velikim kompanijama traži odgovor na ovaj problem čime se povećavaju šanse da se on ipak reši na najbolji mogući način u skoroj budućnosti.