Oduvek se postavljalo pitanje šta raditi sa otpacima i ostacima hrane za ljude i da li se oni mogu koristiti u ishrani životinja. Ovi ostaci se već duže vreme koriste za ishranu nekih vrsta i kategorija životinja, ali ne i u intenzivnoj živinarskoj proizvodnji. Kada bi se oni upotrebljavali u ishrani živine, značajno bi se smanjio karbonski otisak živinarske proizvodnje, odnsono smanjio bi se njen štetan uticaj na životnuu sredinu.

U okviru programa Horizon 2020 još od 2012. godine finansira se veoma interesantan istraživački projekat koji treba da razvije upotrebu otpadaka hrane u ishrani živine. Ujedinjene nacije su procenile da se oko 1/3 ukupno proizvedene hrane za ljude zapravo baca. To znači da se uzalud troši veliki deo prirodnih resursa uključujući zemljište, vodu, energiju, radnu snagu i kapital. Takođe nepotrebno se zagađuje životna sredina jer je emisija ugljen dioksida u proizvodnji hrane visoka. Kada bi se deo ove hrane iskoristio kao zamena za soju došlo bi do velikih ušteda i manjeg zagađenja životne sredine.

Projekat nosi naziv NOSHAN i ispituje kako se mogu upotrebiti ostaci od prerade voća, povrća i sekudarni proizvodi i iz industrije mleka i da li su oni pogodni za ishranu živine i svinja. Najveći potencijal su prepoznali u ostacima od tikava, uljane repice, sira, jogurta, pečurki i maslina. Prvi proizvodi koji će biti pogodni za ishranu živine i svinja, očekuju se za dve do tri godine.  Vođa projekta smatra da će 10% hrane za brojlere moći da se zameni novim proizvodom NOSHAN mix koji je baziran na otpadu, čime će se smanjiti emisija CO2 u atmosferu za 6,2 miliona tona godišnje.

Izvor: WattAgNet.com