Najveći deo troškova na farmama otpada na troškove ishrane, pa je logično da se što bolje iskoristi svaki kilogram konzumirane hrane, odnosno da se što efikasnije pretvori u proizvode. Ovo nije novina, ali se nalazimo u vremenu kada je poboljšanje efikasnosti korišćenja hrane bitnije nego ikad, s obzirom na broj životinja koje hranimo i na ograničenost resursa koje posedujemo. Sa pažljivo izbalansiranim smešama i upotrebom novih aditiva, može se postići poboljšanje konverzije kod živine.

Na webinaru će se obraditi tri teme:

  1. Eubiotička ishrana za optimalno iskorištavanje hrane i peroformanse. Koncept eubiotičke ishrane bazira se na tome da se pomoću aditiva kreira stanje eubioze u digestivnom traktu i da se na taj način postignu maksimalne performanse. Predavanje će održati konsultant Hannes Meyns (Framelco).
  2. Precizna baza podataka: osnova za efikasnu ishranu. U vom predavanju Dr. Piet van der Aar (Schothorst Feed Reserarch) ukazaće na značaj baze podataka iz koje se uzimnaju vrednosti za pojedina hraniva, posebno energetske vrednosti. Potrebno je dati što preciznije energetske vrednosti hraniva za različite kategorije životinja, a dr van der Aar će predstaviti sistem za određivanje energije koji je razvijen u njihovoj instituciji.
  3. Novi pristup za poboljšanje svarljivosti masti radi postizanja optimalne konverzije. Dr. Matias Jansen (Kemin) će diskutovati o tome koliko je varijabilna nutritivna vrednost masti i ulja na tržištu. Istraživanje je bazirano na analizi 500 uzoraka masti i ulja i objasniće na koji način to može da utiče na konverziju hrane.

Webinar će se održati 6. septembra u 11 časova po CEST (Central European Summer Time). Prijava je besplatna i možete se informisati i prijaviti preko linka:

https://www.onlineseminar.nl/proagricamedia/webinar/16875/improving-feed-efficiency/#description