zivinarska proizvodnja hormoniMeđu potrošačima živinskog mesa i u široj javnosti veoma je rašireno mišljenje da proizvođači živine u intenzivnoj proizvodnji koriste hormone kako bi podstakli porast brojlera. Istraživači sa Universidad Nacional Autonoma de Mexico  objavili su pregledni rad u kome pobijaju ovakvo uverenje i navode argumente da dokažu da se hormoni ne koriste živinarskoj proizvodnji.

Hormoni koji podstiču rast, kao što su estrogen, progesteron i testosteron, nalaze se prirodno u životinjama i neophodni su za brojne fiziološke procese. Međutim, sintetičke forme ovih hormona su se koristile u ishrani goveda i ovaca kako bi se veštački stimulisao njihov porast. Ova praksa je još uvek prisutna u SAD, ali je u Evropi zabranjena od 1981. godine.

Međutim, u slučaju živinarske proizvodnje dodavanje hormona je i u SAD zabranjeno pre 50 godina. I pored toga, mnogi potrošači i danas su zabrinuti misleći da se hormoni mogu dodavati u hranu za živinu. Tome doprinosi i to što neki trgovinski lanci na živinsko meso stavljaju oznaku  „odgojeno bez hormona“ iako je njihova upotreba odavno zabranjena. Preko 60% kupaca u SAD se izjasnilo da su oznake na živinskom mesu zbujunjujuće.

Nije samo zakonska zabrana uticala na to da se hormoni ne upotrebljavaju u živinarskoj proizvodnji. Naime, i da nema zabrane proizvođači ih svakako ne bi koristili, a evo i zašto. Brojlerski pilići žive suviše kratko da bi hormoni mogli delovati! Kod goveda se hormonski preparati apliciraju pod kožu iza uha i mogu se aplicirati kod junadi koja su starija od godinu dana. Implanti polako otpuštaju hormone, a efekat se vidi tek posle 5-8 nedelja, što je u brojlerskoj proizvodnji predugo.

Jedan od primera je i hormon somatotropin koji ne daje efekat kod pilića. Somatotropin podstiče sintezu proteina koji je poznat kao faktor porasta sličan insulinu, ali se ovaj efekat nije pokazao kod pilića. Pored ovog hormona, ni estrogen ni testosteron i ostali androgeni hormoni nemaju pozitivan uticaj na rast pilića, neki ga čak i smanjuju.

Visoka cena hormona je takođe faktor koji potvrđuje da se njihova upotreba u živinarstvu ne bi isplatila čak ni kada bi bila legalna. Time se pobijaju i glasine o tome da se hormoni koriste ilegalno u intenzivnoj proizvodnji.

Ako se potrošači pitaju zbog čega su pilići tako krupni, naročito u odnosu na brojlere od pre 10-ak godina, odgovor leži u napretku u slekciji, poboljšanoj ishrani i uslovima držanja.

Izvor: The Poultry Site, april 2016.